دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی نقده - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نقده

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۱۲:۰۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۸:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۳۵
غروب آفتاب: ۲۰:۵۰:۲۸
اذان مغرب: ۲۱:۱۲:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۳۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۸:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۴۸
غروب آفتاب: ۲۰:۵۰:۴۵
اذان مغرب: ۲۱:۱۲:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۴۴
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۸:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۰۱
غروب آفتاب: ۲۰:۵۱:۰۰
اذان مغرب: ۲۱:۱۲:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۵۵
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۱۴
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۱۴
غروب آفتاب: ۲۰:۵۱:۱۴
اذان مغرب: ۲۱:۱۲:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۰۷
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۲۷
غروب آفتاب: ۲۰:۵۱:۲۶
اذان مغرب: ۲۱:۱۳:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۲۰
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۴۰
غروب آفتاب: ۲۰:۵۱:۳۷
اذان مغرب: ۲۱:۱۳:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۳۳
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۵۸
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۵۳
غروب آفتاب: ۲۰:۵۱:۴۶
اذان مغرب: ۲۱:۱۳:۲۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۴۷