دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی مشهد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۵۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۳:۴۶
اذان ظهر: ۱۲:۳۲:۳۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۲۷
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۳۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۳:۵۴
اذان ظهر: ۱۲:۳۲:۴۸
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۴۴
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۱۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۴۳
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۴:۰۴
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۰۱
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۲۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۵۴
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۴:۱۵
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۱۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۰۷
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۴:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۱۹
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۴:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۳۷
اذان مغرب: ۲۰:۱۴:۰۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۳۲
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۴:۵۹
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۴۶
اذان مغرب: ۲۰:۱۴:۱۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۴۶