دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی لواسان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لواسان

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۴۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۴۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۳۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۰۹
غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۳:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۴۰
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۴۳:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۱
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۳۶
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۱۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۳:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۰۴
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۰:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۴۹
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۳۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۳:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۱۶
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۰:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۰۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۴۲
اذان مغرب: ۲۰:۴۳:۵۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۲۹
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۰:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷:۳۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۱۵
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۵۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۴:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۴۳