سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی قم - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قم

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۵۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۵۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۳۹
اذان مغرب: ۱۹:۴۲:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۵۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۷:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۰
غروب آفتاب: ۱۹:۲۵:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۳:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۳۷
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۰۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۲۶:۱۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۴:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۱۵
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۴:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۶:۶۰
اذان مغرب: ۱۹:۴۴:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۵۲
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۷:۴۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۵:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۳۰
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۷:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۱:۵۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۹
غروب آفتاب: ۱۹:۲۸:۳۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۶:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۰۷
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۹:۲۰
اذان مغرب: ۱۹:۴۷:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۴