سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی قزوین - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزوین

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۵
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۳۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۱:۲۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۰:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۰۰:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۹:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۳
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۵۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۱۳
غروب آفتاب: ۱۹:۵۸:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۱۸:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۰
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۴۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۰۰
غروب آفتاب: ۱۹:۵۷:۴۳
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۵۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۳۷
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۴۷
غروب آفتاب: ۱۹:۵۶:۲۸
اذان مغرب: ۲۰:۱۵:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۳۳
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۴۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۵۵:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۱۴:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۹
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۵۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۱۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۳:۵۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۴