سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی قزوین - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزوین

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۳۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۵۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۸:۴۸
اذان مغرب: ۱۹:۴۷:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۳۴

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۴:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۰:۱۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۴۰
غروب آفتاب: ۱۹:۲۹:۳۹
اذان مغرب: ۱۹:۴۷:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۱۲
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۴۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۲۲
غروب آفتاب: ۱۹:۳۰:۳۰
اذان مغرب: ۱۹:۴۸:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۴۹
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۷:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۰۴
غروب آفتاب: ۱۹:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۹:۴۹:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۲۶
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۴۶
غروب آفتاب: ۱۹:۳۲:۱۲
اذان مغرب: ۱۹:۵۰:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۰۳
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۸:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۴:۲۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۳۳:۰۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۱:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۰
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۱۱
غروب آفتاب: ۱۹:۳۳:۵۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۱۷