سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی شیراز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیراز

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۲۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۳:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۱۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۴:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۰۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۳۷
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۶
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۴:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۵۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۴۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۴
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۵:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۴۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۳:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۱:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۱
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۳۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۵۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۰۸
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۳۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۱:۵۸
اذان مغرب: ۱۹:۵۹:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۰۴
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۱۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۱۷
غروب آفتاب: ۱۹:۴۱:۰۰
اذان مغرب: ۱۹:۵۸:۴۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۰۰