سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی شهر کرد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهر کرد

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶:۳۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۲۱
غروب آفتاب: ۱۷:۳۱:۲۹
اذان مغرب: ۱۷:۵۰:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶:۳۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۰۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۳۵
غروب آفتاب: ۱۷:۳۲:۲۵
اذان مغرب: ۱۷:۵۱:۰۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶:۵۸
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۴۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۳:۲۱
اذان مغرب: ۱۷:۵۱:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۷:۱۶
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۰۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۰۲
غروب آفتاب: ۱۷:۳۴:۱۷
اذان مغرب: ۱۷:۵۲:۴۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۷:۳۳
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۱۵
غروب آفتاب: ۱۷:۳۵:۱۳
اذان مغرب: ۱۷:۵۳:۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۷:۵۰
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۰۵
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۷:۳۶:۰۹
اذان مغرب: ۱۷:۵۴:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۰۵
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۳۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۳۷:۰۶
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۲۰