سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی شهر کرد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهر کرد

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۱۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۰۶
غروب آفتاب: ۱۹:۵۷:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۵۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۵۸
غروب آفتاب: ۱۹:۵۶:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۱۵:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۰
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۴۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۵:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۱۴:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۹
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۴۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۳۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۴:۵۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۱۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۸
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۳:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۶
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۴۷
اذان مغرب: ۲۰:۱۱:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۳
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۰۷
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۰:۰۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۰