سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی سنندج - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنندج

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۷:۴۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۶:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۳۲
غروب آفتاب: ۲۰:۱۸:۲۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۷:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۲۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۳:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۷:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۲۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۷:۱۷
اذان مغرب: ۲۰:۳۶:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۳۰
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۴:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۷:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۱۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۶:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۳۱
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۵:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۰۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۵:۰۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۳۱
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۷:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۵۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۳۰
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۰۷
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۴۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۵۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۲۹
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۳۲
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۴۳
اذان مغرب: ۲۰:۳۰:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۲۷