سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی سمنان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان

امروز يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ صفر ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۴۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۴:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸:۲۳
اذان ظهر: ۱۱:۴۷:۲۱
غروب آفتاب: ۱۷:۴۵:۴۴
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۵:۲۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۱۰
اذان ظهر: ۱۱:۴۷:۰۰
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۱۸
اذان مغرب: ۱۸:۰۲:۲۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۵:۰۳
سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۶:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۵۷
اذان ظهر: ۱۱:۴۶:۴۱
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۵۱
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۵۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۴:۴۵
چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۷:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۴۴
اذان ظهر: ۱۱:۴۶:۲۱
غروب آفتاب: ۱۷:۴۱:۲۵
اذان مغرب: ۱۷:۵۹:۲۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۴:۲۶
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۸:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۳۱
اذان ظهر: ۱۱:۴۶:۰۱
غروب آفتاب: ۱۷:۳۹:۵۹
اذان مغرب: ۱۷:۵۸:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۴:۰۸
جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۹:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۱۹
اذان ظهر: ۱۱:۴۵:۴۲
غروب آفتاب: ۱۷:۳۸:۳۳
اذان مغرب: ۱۷:۵۶:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۳:۵۰
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۹:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۰۶
اذان ظهر: ۱۱:۴۵:۲۴
غروب آفتاب: ۱۷:۳۷:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۳:۳۲