دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی سقز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سقز

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۰۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۱۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۵:۵۷
غروب آفتاب: ۲۰:۴۴:۴۳
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۰۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۵۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۱۰
غروب آفتاب: ۲۰:۴۵:۰۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۲۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۰۷
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۳۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۲۳
غروب آفتاب: ۲۰:۴۵:۱۶
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۴۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۱۸
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۳۶
غروب آفتاب: ۲۰:۴۵:۲۹
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۳۰
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۶:۴۹
غروب آفتاب: ۲۰:۴۵:۴۲
اذان مغرب: ۲۱:۰۷:۰۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۳
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۹:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۱۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۰۲
غروب آفتاب: ۲۰:۴۵:۵۲
اذان مغرب: ۲۱:۰۷:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۵۶
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۰:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۱۵
غروب آفتاب: ۲۰:۴۶:۰۲
اذان مغرب: ۲۱:۰۷:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۱۰