سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی ساری - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساری

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۱۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۳:۲۳
غروب آفتاب: ۱۹:۵۶:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۱۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۵:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۳:۱۴
غروب آفتاب: ۱۹:۵۵:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۱۵:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۴
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۶:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۳:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۴:۱۸
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۶
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۷:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۵۶
غروب آفتاب: ۱۹:۵۳:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۷
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۸:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۴۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۰۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۱:۳۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۷
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۵۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۳۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۰:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۱۰:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۷
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۳۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۲۳
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۳۸
اذان مغرب: ۲۰:۰۹:۰۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۶