سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی ساری - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساری

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۵:۴۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۱۴:۰۱
اذان مغرب: ۱۷:۳۳:۴۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۵:۴۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۰۴
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۵۲
غروب آفتاب: ۱۷:۱۵:۰۴
اذان مغرب: ۱۷:۳۴:۴۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۰۲
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۲۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۰۶
غروب آفتاب: ۱۷:۱۶:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۳۵:۴۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۲۰
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۵۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۱۹
غروب آفتاب: ۱۷:۱۷:۱۲
اذان مغرب: ۱۷:۳۶:۴۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۳۸
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۳۱
غروب آفتاب: ۱۷:۱۸:۱۶
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۵۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۵۵
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۳۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۴۳
غروب آفتاب: ۱۷:۱۹:۲۱
اذان مغرب: ۱۷:۳۸:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۷:۱۱
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۴:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۵۳
غروب آفتاب: ۱۷:۲۰:۲۵
اذان مغرب: ۱۷:۳۹:۵۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۷:۲۶