سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی زنجان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنجان

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۴۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۴۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۳۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۲:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۳۷
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۲۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۵۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۳
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۴۳
اذان مغرب: ۲۰:۳۲:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۴
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۳۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۵
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۰۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۰:۲۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۹:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۶
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۴۹
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۱۳
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۵
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۸:۰۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۴