سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی زاهدان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدان

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۷:۱۵:۰۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۲۱
اذان ظهر: ۱۱:۳۸:۳۲
غروب آفتاب: ۱۶:۵۷:۰۰
اذان مغرب: ۱۷:۱۵:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۸:۰۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۶۰
اذان ظهر: ۱۱:۳۸:۴۶
غروب آفتاب: ۱۶:۵۷:۵۲
اذان مغرب: ۱۷:۱۵:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۸:۲۲
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۳۶
اذان ظهر: ۱۱:۳۹:۰۰
غروب آفتاب: ۱۶:۵۸:۴۳
اذان مغرب: ۱۷:۱۶:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۸:۴۰
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۱۲
اذان ظهر: ۱۱:۳۹:۱۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۹:۳۵
اذان مغرب: ۱۷:۱۷:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۸:۵۷
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۴۵
اذان ظهر: ۱۱:۳۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۷:۰۰:۲۶
اذان مغرب: ۱۷:۱۸:۱۹
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۹:۱۳
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۱۷
اذان ظهر: ۱۱:۳۹:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۰۱:۱۷
اذان مغرب: ۱۷:۱۹:۰۸
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۹:۲۸
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۴۸
اذان ظهر: ۱۱:۳۹:۴۸
غروب آفتاب: ۱۷:۰۲:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۱۹:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۹:۴۳