سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی زاهدان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدان

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۳۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۵۰
اذان ظهر: ۱۲:۳۱:۴۰
غروب آفتاب: ۱۸:۴۲:۵۵
اذان مغرب: ۱۸:۵۹:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۳۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۳۱:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۴۳:۳۱
اذان مغرب: ۱۹:۰۰:۲۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۱۵
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۳۱:۰۳
غروب آفتاب: ۱۸:۴۴:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۰۱:۰۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۵۴
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۳۰:۴۶
غروب آفتاب: ۱۸:۴۴:۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۰۱:۳۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۳۳
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۰۶
اذان ظهر: ۱۲:۳۰:۲۸
غروب آفتاب: ۱۸:۴۵:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۰۲:۱۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۱۱
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۳۰:۱۰
غروب آفتاب: ۱۸:۴۵:۵۱
اذان مغرب: ۱۹:۰۲:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۰:۵۰
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۴۵
اذان ظهر: ۱۲:۲۹:۵۲
غروب آفتاب: ۱۸:۴۶:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۰۳:۲۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۰:۲۸