سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی رشت - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رشت

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۴۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۲۷
غروب آفتاب: ۱۹:۳۰:۴۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۹:۱۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۴:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۰۹
غروب آفتاب: ۱۹:۳۱:۳۷
اذان مغرب: ۱۹:۵۰:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۰۳
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۴۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۵۱
غروب آفتاب: ۱۹:۳۲:۳۰
اذان مغرب: ۱۹:۵۱:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۰
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۳۳:۲۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۰۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۱۷
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۱۵
غروب آفتاب: ۱۹:۳۴:۱۷
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۵۳
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۷:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۵۷
غروب آفتاب: ۱۹:۳۵:۱۱
اذان مغرب: ۱۹:۵۳:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۳۰
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۴۰
غروب آفتاب: ۱۹:۳۶:۰۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۴:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۰۶