دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی رامشیر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامشیر

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۷:۳۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۲:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۵۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۷:۵۵
اذان مغرب: ۲۰:۳۷:۳۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۱۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۲:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۰۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۸:۱۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۷:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۳۱
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۲:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۳:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۱۸:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۸:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۴۳
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۲۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۸:۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۸:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۵۵
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۱۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۸:۵۳
اذان مغرب: ۲۰:۳۸:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۰۸
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۵۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۳۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۹:۰۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۸:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۲۱
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۴۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۹:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۸:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۳۴