سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی رامشیر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامشیر

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۰:۳۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۱۷
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۳۲
اذان مغرب: ۱۹:۳۰:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۱۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۴۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۵۶
غروب آفتاب: ۱۹:۱۲:۱۵
اذان مغرب: ۱۹:۲۹:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۰۰
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۰:۵۷
اذان مغرب: ۱۹:۲۸:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۴۱
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۱:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۱۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۵:۱۳
غروب آفتاب: ۱۸:۰۹:۴۰
اذان مغرب: ۱۸:۲۶:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۵:۲۲
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۱:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۵۲
غروب آفتاب: ۱۸:۰۸:۲۳
اذان مغرب: ۱۸:۲۵:۲۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۵:۰۳
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۲:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۱:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۳۱
غروب آفتاب: ۱۸:۰۷:۰۶
اذان مغرب: ۱۸:۲۴:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۴:۴۴
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۲:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۲:۰۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۱۰
غروب آفتاب: ۱۸:۰۵:۵۰
اذان مغرب: ۱۸:۲۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۴:۲۵