سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی خمینی شهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خمینی شهر

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۲۳:۰۵
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۸:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۸:۰۳
غروب آفتاب: ۱۹:۰۵:۳۷
اذان مغرب: ۱۹:۲۳:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷:۱۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۳۷
اذان ظهر: ۱۲:۵۷:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۰۴:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۲۱:۴۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۵۵
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۱:۱۵
اذان ظهر: ۱۲:۵۷:۲۰
غروب آفتاب: ۱۹:۰۲:۵۵
اذان مغرب: ۱۹:۲۰:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۳۶
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۵۴
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۵۹
غروب آفتاب: ۱۸:۰۱:۳۴
اذان مغرب: ۱۸:۱۹:۰۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۶:۱۷
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۳۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۳۸
غروب آفتاب: ۱۸:۰۰:۱۳
اذان مغرب: ۱۸:۱۷:۳۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۵۹
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۲:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۱۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۱۷
غروب آفتاب: ۱۷:۵۸:۵۲
اذان مغرب: ۱۸:۱۶:۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۴۰
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۵۱
اذان ظهر: ۱۱:۵۵:۵۶
غروب آفتاب: ۱۷:۵۷:۳۱
اذان مغرب: ۱۸:۱۴:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۲۱