دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی خمینی شهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خمینی شهر

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۲۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۰۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۱۱
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۱۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۲۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۲۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۳۳
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۳۳
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۳۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۴۴
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۵۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۵:۰۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۱۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۵۷
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۷:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۰۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۵:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۰۹
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۷:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۱۶
غروب آفتاب: ۲۰:۱۵:۲۵
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۲۲
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۷:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۲۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۵:۳۵
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۳۶