سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی خرمشهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمشهر

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۲۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۲۲
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۲۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۴۵:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۵۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۰۸
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۴۵:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۰
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۴۹
اذان مغرب: ۱۹:۳۲:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۹
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۶:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۱۶
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۰۸
غروب آفتاب: ۱۸:۱۴:۳۳
اذان مغرب: ۱۸:۳۱:۳۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۳۰
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۷:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۴۷
غروب آفتاب: ۱۸:۱۳:۱۷
اذان مغرب: ۱۸:۳۰:۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۱۱
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۷:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۲۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۸:۱۲:۰۲
اذان مغرب: ۱۸:۲۹:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۹:۵۱
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۵۷
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۰۵
غروب آفتاب: ۱۸:۱۰:۴۶
اذان مغرب: ۱۸:۲۷:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۹:۳۲