دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی خرمشهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمشهر

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۱۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۰۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۲۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۳۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۳۴
غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۵۱
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۴۷
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۰۳
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۶۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۲۵
اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۱۵
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۴۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۱۳
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۳۸
اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۲۸
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۲۶
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۴۱
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۳۹
غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۵۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۱:۵۴