دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی خرم آباد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۹:۱۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۷:۴۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۸:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۴۹:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۰۴

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۷:۵۵
غروب آفتاب: ۲۰:۲۹:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۴۹:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۵
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۵۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۰۸
غروب آفتاب: ۲۰:۲۹:۲۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۹:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۷
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۰۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۲۱
غروب آفتاب: ۲۰:۲۹:۳۴
اذان مغرب: ۲۰:۴۹:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۳۹
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۳۴
غروب آفتاب: ۲۰:۲۹:۴۶
اذان مغرب: ۲۰:۵۰:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۵۲
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۶:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۳۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۴۷
غروب آفتاب: ۲۰:۲۹:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۵۰:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۰۵
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۶:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۶۰
غروب آفتاب: ۲۰:۳۰:۰۷
اذان مغرب: ۲۰:۵۰:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۱۸