سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی خرم آباد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۷:۵۸:۱۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۵۳:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۷:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۲۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۹:۲۳
اذان مغرب: ۱۷:۵۸:۱۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۱۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۲:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۷:۲۹
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۴۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۰:۲۱
اذان مغرب: ۱۷:۵۹:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۳۴
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۲:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۶:۶۰
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۵۸
غروب آفتاب: ۱۷:۴۱:۱۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۰۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۵۲
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۲:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۶:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۹:۱۱
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۱۷
اذان مغرب: ۱۸:۰۱:۰۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۰۹
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۱:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۵:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۲۹:۲۳
غروب آفتاب: ۱۷:۴۳:۱۵
اذان مغرب: ۱۸:۰۱:۶۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۲۶
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۱:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۵:۲۰
اذان ظهر: ۱۲:۲۹:۳۵
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۱۳
اذان مغرب: ۱۸:۰۲:۵۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۴۲
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۰:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۴:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۲۹:۴۶
غروب آفتاب: ۱۷:۴۵:۱۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۵۷