سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی خرم آباد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۳۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۲۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۵
غروب آفتاب: ۲۰:۰۳:۳۵
اذان مغرب: ۲۰:۲۲:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۳۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۰۳
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۲۱:۰۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۲۹
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۱:۲۲
اذان مغرب: ۲۰:۱۹:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۲۵
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۰۰:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۱۸:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۲۰
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۱:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۲۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۹:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۷:۳۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۱۵
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۱:۵۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۱۱
غروب آفتاب: ۱۹:۵۷:۵۶
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۰۹
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۵:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲:۴۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۵۷
غروب آفتاب: ۱۹:۵۶:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۵:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۰۳