سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی خرم آباد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۵۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۵۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۲۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۰۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۶:۵۳
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۳۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۰۳
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۴۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۳۰
اذان مغرب: ۱۹:۳۳:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۴۴
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۲:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۳۰
غروب آفتاب: ۱۸:۱۴:۰۷
اذان مغرب: ۱۸:۳۱:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۸:۲۵
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۰۱
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۰۸
غروب آفتاب: ۱۸:۱۲:۴۴
اذان مغرب: ۱۸:۳۰:۲۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۸:۰۷
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۴:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۰۸:۴۷
غروب آفتاب: ۱۸:۱۱:۲۲
اذان مغرب: ۱۸:۲۸:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۷:۴۸
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۴:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۲۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۸:۲۶
غروب آفتاب: ۱۸:۰۹:۵۹
اذان مغرب: ۱۸:۲۷:۳۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۷:۲۹