اوقات شرعی تهران - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
          مصادف با ۲۱ ذي القعدة ۱۴۴۵
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۲۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۰۶:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۴:۵۰:۲۵
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۳۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۲۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۴
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۵:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۴:۵۰:۰۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۰۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۴:۱۷
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۰۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۴
شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۴:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۱۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۴:۵۴
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۴۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۵
يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۴:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۲۵
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۳۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۶
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۳:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۰۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۳۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۶:۰۷
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۰۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۸
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۳:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۸:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۶:۴۲
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۳۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۳۱
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح: ۰۳:۰۲:۵۳
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۸:۴۰
اذان ظهر: ۱۲:۰۳:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۱۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۳۴