اوقات شرعی تهران - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

امروز سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
          مصادف با ۱۰ ذي القعدة ۱۴۴۴
اذان صبح: ۰۳:۰۷:۴۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۰۷:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۴:۵۰:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۴۷
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۰۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۳:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۵

دعای روز ده ماه مبارک رمضان
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۷:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۴:۵۰:۱۹
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۵۶
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۴۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۳۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۴
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۶:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۱۴:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۱۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۴
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۵:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۱۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۰۳
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۵
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۵:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۲۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۴۰
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۳۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۷
يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۴:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۹:۰۴
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۶:۱۵
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۱۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۹
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۳:۰۴:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۴:۴۸:۵۰
اذان ظهر: ۱۲:۰۲:۴۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۶:۵۰
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۳۲