سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی تهران - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

امروز شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۹ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۳۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۰:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۶:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۱۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۸:۳۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۶:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۳۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۸:۵۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۴:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۵۳
غروب آفتاب: ۱۹:۲۹:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۷:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۰۹
دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۷:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۳:۳۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۳۶
غروب آفتاب: ۱۹:۳۰:۱۵
اذان مغرب: ۱۹:۴۸:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۴۶
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۵:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲:۰۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۲۰
غروب آفتاب: ۱۹:۳۱:۰۴
اذان مغرب: ۱۹:۴۹:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۲۳
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۰۳
غروب آفتاب: ۱۹:۳۱:۵۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۰:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۰۰
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب: ۱۹:۳۲:۴۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۱:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۳۷
جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۳۱
غروب آفتاب: ۱۹:۳۳:۳۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۰۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۴