اوقات شرعی تهران - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

امروز سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
          مصادف با ۲۲ جمادى الأولى ۱۴۴۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۰۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۳۱
اذان ظهر: ۱۱:۵۴:۴۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۴۱
اذان مغرب: ۱۷:۱۰:۴۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۰۰
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۲۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۵:۰۷
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۴۱
اذان مغرب: ۱۷:۱۰:۴۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۲۳
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۰:۱۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۵:۳۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۴۲
اذان مغرب: ۱۷:۱۰:۴۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۴۶
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۰۱
اذان ظهر: ۱۱:۵۵:۵۹
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۴۶
اذان مغرب: ۱۷:۱۰:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۱:۱۰
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۴۹
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۲۵
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۵۱
اذان مغرب: ۱۷:۱۱:۰۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۱:۳۴
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۳۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۵۲
غروب آفتاب: ۱۶:۵۰:۵۹
اذان مغرب: ۱۷:۱۱:۱۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۱:۵۹
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۲۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۱۹
غروب آفتاب: ۱۶:۵۱:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۱۱:۲۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۲:۲۵