اوقات شرعی تهران - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

امروز چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
          مصادف با ۹ ربيع الأول ۱۴۴۴
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۴۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۸:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۲:۱۰
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۴۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۴۵
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۵۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۲:۵۹
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۲۶
غروب آفتاب: ۱۷:۴۱:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۵۹:۲۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۳۲
جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۳:۴۸
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۰۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۹:۵۶
اذان مغرب: ۱۷:۵۸:۰۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۰:۱۵
شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۴۱:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۳۷
اذان ظهر: ۱۱:۵۱:۵۲
غروب آفتاب: ۱۷:۳۸:۳۳
اذان مغرب: ۱۷:۵۶:۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۵۸
يکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۴۲:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۲۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۱:۳۵
غروب آفتاب: ۱۷:۳۷:۱۰
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۲۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۴۱
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۱۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۱:۱۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۵:۴۸
اذان مغرب: ۱۷:۵۳:۵۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۲۴
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۰۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۱:۰۳
غروب آفتاب: ۱۷:۳۴:۲۷
اذان مغرب: ۱۷:۵۲:۳۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۰۸