سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی تبریز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تبریز

امروز سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹
          مصادف با ۳ صفر ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۴۰:۰۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۵:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۲۳
غروب آفتاب: ۱۸:۲۱:۲۸
اذان مغرب: ۱۸:۴۰:۰۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۳:۴۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۶:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۳۵
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۰۲
غروب آفتاب: ۱۸:۱۹:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۳۸:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۳:۲۵
پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۷:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۲۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۴۱
غروب آفتاب: ۱۸:۱۸:۱۹
اذان مغرب: ۱۸:۳۶:۵۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۳:۰۷
جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۱۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۱۶:۴۵
اذان مغرب: ۱۸:۳۵:۲۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۴۹
شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۹:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۰۰
غروب آفتاب: ۱۸:۱۵:۱۲
اذان مغرب: ۱۸:۳۳:۵۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۳۱
يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۰:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۰۵
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۴۰
غروب آفتاب: ۱۸:۱۳:۳۸
اذان مغرب: ۱۸:۳۲:۱۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۱۲
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۲۰
غروب آفتاب: ۱۸:۱۲:۰۵
اذان مغرب: ۱۸:۳۰:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۵۴