سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی تبریز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تبریز

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۶:۱۵
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۵:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۴۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۲۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۶:۱۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۶:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۴:۱۴
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۱۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۵:۵۲
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۱۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۰۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۵:۲۹
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۴۷:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۵:۰۵
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۴۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۴۸:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۴:۴۲
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۱۷
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۰۱
اذان مغرب: ۲۰:۰۷:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۴:۱۸
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۵۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۵۶
اذان مغرب: ۲۰:۰۸:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۳:۵۴