سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بیرجند - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیرجند

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۲۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۷:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۵۰
اذان ظهر: ۱۲:۳۷:۴۵
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۱۳
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۲۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۸:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۳۱
اذان ظهر: ۱۲:۳۷:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۰۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۲۲
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۹:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۳۷:۲۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۰۳
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۲۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۱۸
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷:۵۲
اذان ظهر: ۱۲:۳۷:۰۸
غروب آفتاب: ۱۹:۱۵:۵۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۱۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۱۳
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۶:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۴:۴۹
اذان مغرب: ۱۹:۳۳:۰۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۰۷
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۲:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۹:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۶:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۴۰
اذان مغرب: ۱۹:۳۱:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۳:۰۱
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۳:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۹:۵۴
اذان ظهر: ۱۲:۳۶:۲۶
غروب آفتاب: ۱۹:۱۲:۳۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۰:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۵۵