سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بوشهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوشهر

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۶۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۳۲
غروب آفتاب: ۱۷:۳۸:۰۵
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۶۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۱۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۵۶
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۴۷
غروب آفتاب: ۱۷:۳۸:۵۶
اذان مغرب: ۱۷:۵۶:۴۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۳۶
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۰۱
غروب آفتاب: ۱۷:۳۹:۴۶
اذان مغرب: ۱۷:۵۷:۳۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۵۴
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۱۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۱۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۰:۳۷
اذان مغرب: ۱۷:۵۸:۲۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۱۱
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۷:۴۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۷:۴۱:۲۷
اذان مغرب: ۱۷:۵۹:۱۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۲۷
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۷:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۳۸
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۱۷
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۴۲
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۴۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۴۸
غروب آفتاب: ۱۷:۴۳:۰۸
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۵۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۹:۵۷