سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بوشهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوشهر

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۱۰:۱۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۰۶:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۵۲:۲۸
اذان مغرب: ۲۰:۱۰:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۴۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۷:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۰۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۳۷
اذان مغرب: ۲۰:۰۹:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۴۰
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۰۰
غروب آفتاب: ۱۹:۵۰:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۰۸:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۳۸
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۵۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۵۱
اذان مغرب: ۲۰:۰۷:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۳۵
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۴۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۸:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۳۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۳۲
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۸:۰۲
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۴۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۲۸
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۰۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۷:۰۶
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۲۴