سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی بهبهان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهبهان

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۲۷:۰۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۵۱
غروب آفتاب: ۱۹:۱۰:۰۲
اذان مغرب: ۱۹:۲۷:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۰۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۰۸:۴۶
اذان مغرب: ۱۹:۲۵:۴۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۴۲
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۱۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۰۸
غروب آفتاب: ۱۹:۰۷:۲۹
اذان مغرب: ۱۹:۲۴:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۲۳
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۷:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۴۷
غروب آفتاب: ۱۸:۰۶:۱۳
اذان مغرب: ۱۸:۲۳:۱۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۲:۰۴
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۸:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷:۲۷
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۲۶
غروب آفتاب: ۱۸:۰۴:۵۶
اذان مغرب: ۱۸:۲۱:۵۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۱:۴۵
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸:۰۱
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۰۵
غروب آفتاب: ۱۸:۰۳:۴۰
اذان مغرب: ۱۸:۲۰:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۱:۲۶
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸:۳۶
اذان ظهر: ۱۲:۰۰:۴۴
غروب آفتاب: ۱۸:۰۲:۲۴
اذان مغرب: ۱۸:۱۹:۲۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۱:۰۷