دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی بهبهان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهبهان

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۱۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۱۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۱۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۱۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۲
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۳۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۲۱
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۳۳
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۵۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۴۶
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۳۸
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۵۸
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۵۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۱۱
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۳۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۲۵