سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی بندر عباس - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس

امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۵ صفر ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۷:۳۲:۳۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۸:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۴:۵۵
اذان ظهر: ۱۱:۳۰:۳۴
غروب آفتاب: ۱۷:۱۵:۵۰
اذان مغرب: ۱۷:۳۲:۳۱
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۲:۱۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۹:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۲۹
اذان ظهر: ۱۱:۳۰:۲۲
غروب آفتاب: ۱۷:۱۴:۵۲
اذان مغرب: ۱۷:۳۱:۳۴
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۲:۰۱
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۹:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۰۳
اذان ظهر: ۱۱:۳۰:۱۰
غروب آفتاب: ۱۷:۱۳:۵۴
اذان مغرب: ۱۷:۳۰:۳۷
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۱:۴۸
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۳۷
اذان ظهر: ۱۱:۲۹:۵۸
غروب آفتاب: ۱۷:۱۲:۵۷
اذان مغرب: ۱۷:۲۹:۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۱:۳۴
يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۰:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷:۱۲
اذان ظهر: ۱۱:۲۹:۴۷
غروب آفتاب: ۱۷:۱۲:۰۰
اذان مغرب: ۱۷:۲۸:۴۶
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۱:۲۲
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷:۴۷
اذان ظهر: ۱۱:۲۹:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۱۱:۰۵
اذان مغرب: ۱۷:۲۷:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۱:۱۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۱:۴۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸:۲۲
اذان ظهر: ۱۱:۲۹:۲۸
غروب آفتاب: ۱۷:۱۰:۱۰
اذان مغرب: ۱۷:۲۶:۵۸
نیمه شب شرعی: ۲۲:۵۰:۵۸