سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بندر عباس - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۳۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۹:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۲۳:۰۲
اذان مغرب: ۱۹:۴۰:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۳۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۹:۲۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۲:۰۹
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۲۶
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۹:۰۹
غروب آفتاب: ۱۹:۲۱:۱۴
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۲۰
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۸:۵۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۰:۱۹
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۱۳
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۴۱
اذان ظهر: ۱۲:۴۸:۴۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۲۲
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۰۶
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۱۰
اذان ظهر: ۱۲:۴۸:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۲۵
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۵۸
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۴۸:۱۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۲۷
اذان مغرب: ۱۹:۳۴:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۴۹