سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بندر عباس - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس

امروز شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۹ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۰۷
اذان ظهر: ۱۲:۴۷:۵۰
غروب آفتاب: ۱۹:۰۳:۵۶
اذان مغرب: ۱۹:۲۰:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۰۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۷:۳۲
غروب آفتاب: ۱۹:۰۴:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۲۱:۰۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۵۶
دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۵۷
اذان ظهر: ۱۲:۴۷:۱۵
غروب آفتاب: ۱۹:۰۴:۵۷
اذان مغرب: ۱۹:۲۱:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۳۵
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۵۸
غروب آفتاب: ۱۹:۰۵:۲۷
اذان مغرب: ۱۹:۲۲:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۸:۱۴
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۰۵:۵۸
اذان مغرب: ۱۹:۲۲:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۵۴
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۴۶
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۲۶
غروب آفتاب: ۱۹:۰۶:۲۹
اذان مغرب: ۱۹:۲۳:۱۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۳۳
جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۷:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۵:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۰۹
غروب آفتاب: ۱۹:۰۶:۵۹
اذان مغرب: ۱۹:۲۳:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۱۲