سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بندر عباس - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۷:۱۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۲۴
اذان ظهر: ۱۱:۵۶:۴۷
غروب آفتاب: ۱۷:۱۹:۲۵
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۰۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۷:۱۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۰۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۰۱
غروب آفتاب: ۱۷:۲۰:۱۳
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۷:۲۹
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۴۷
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۱۵
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۰۱
اذان مغرب: ۱۷:۳۸:۳۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۷:۴۶
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۲۵
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۲۸
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۴۹
اذان مغرب: ۱۷:۳۹:۱۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۸:۰۳
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۰۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۴۱
غروب آفتاب: ۱۷:۲۲:۳۶
اذان مغرب: ۱۷:۴۰:۰۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۸:۱۹
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۳۹
اذان ظهر: ۱۱:۵۷:۵۲
غروب آفتاب: ۱۷:۲۳:۲۴
اذان مغرب: ۱۷:۴۰:۵۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۸:۳۴
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۱۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۸:۰۳
غروب آفتاب: ۱۷:۲۴:۱۱
اذان مغرب: ۱۷:۴۱:۳۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۸:۴۹