سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی بجنورد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بجنورد

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸:۰۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۱:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۳۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۳۴
غروب آفتاب: ۱۶:۵۴:۵۷
اذان مغرب: ۱۷:۱۴:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸:۰۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۰:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۰۱
اذان ظهر: ۱۱:۵۲:۴۹
غروب آفتاب: ۱۶:۵۶:۰۳
اذان مغرب: ۱۷:۱۵:۶۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸:۲۶
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۰:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۲۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۳:۰۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۷:۰۹
اذان مغرب: ۱۷:۱۷:۰۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸:۴۵
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۹:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۸:۴۴
اذان ظهر: ۱۱:۵۳:۱۶
غروب آفتاب: ۱۶:۵۸:۱۴
اذان مغرب: ۱۷:۱۸:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۰۳
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۹:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۸:۰۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۳:۲۸
غروب آفتاب: ۱۶:۵۹:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۱۹:۰۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۲۰
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۸:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۷:۲۰
اذان ظهر: ۱۱:۵۳:۴۰
غروب آفتاب: ۱۷:۰۰:۲۷
اذان مغرب: ۱۷:۲۰:۱۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۳۶
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۸:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۶:۳۶
اذان ظهر: ۱۱:۵۳:۵۰
غروب آفتاب: ۱۷:۰۱:۳۳
اذان مغرب: ۱۷:۲۱:۱۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۹:۵۱