دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی بجنورد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بجنورد

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۲۶:۰۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۲۷:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۹:۲۴
اذان ظهر: ۱۲:۴۱:۴۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۶:۰۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۵:۵۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۷:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۹:۳۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۱:۶۰
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۲۶:۲۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۰۸
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۷:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۹:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۱۳
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۲۶:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۲۰
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۸:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۹:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۲۶
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۵۹
اذان مغرب: ۲۰:۲۶:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۳۲
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۸:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۰:۰۶
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۳۹
غروب آفتاب: ۲۰:۰۵:۱۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۴۵
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۸:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۰:۲۰
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۵۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۵:۲۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۱۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۵۸
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۸:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۰:۳۷
اذان ظهر: ۱۲:۴۳:۰۵
غروب آفتاب: ۲۰:۰۵:۳۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۲۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۱۱