سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی ایلام - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایلام

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۸:۲۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۵۴:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۷:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۵۹:۴۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۸:۲۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۳:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۵:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۹:۰۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۵۱
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۷:۵۹
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۱:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۴:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۴۳:۳۵
اذان مغرب: ۲۰:۰۱:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۷:۳۷
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۰:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۶۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۲۴
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۲۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۷:۱۵
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۴۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۸:۰۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۰۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۶:۵۲
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۴۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۳۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۶:۳۰
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۵:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۶۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۷:۳۱
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۳۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۶:۰۸