سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اهواز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهواز

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۲۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۵۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۱۷
غروب آفتاب: ۱۹:۳۲:۱۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۹:۲۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۲۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۷:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۵۹
غروب آفتاب: ۱۹:۳۲:۵۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۰:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۴۰:۰۶
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۵:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶:۱۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۳۳:۳۲
اذان مغرب: ۱۹:۵۰:۴۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۴۴
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۰۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۲۳
غروب آفتاب: ۱۹:۳۴:۱۱
اذان مغرب: ۱۹:۵۱:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۲۲
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۳۴:۵۰
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۰۰
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۴۸
غروب آفتاب: ۱۹:۳۵:۲۹
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۴۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۳۹
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۸:۳۰
غروب آفتاب: ۱۹:۳۶:۰۸
اذان مغرب: ۱۹:۵۳:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۱۷