سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اهواز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهواز

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۴۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۹:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۲۵
اذان ظهر: ۱۲:۲۷:۱۰
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۱۶
اذان مغرب: ۱۸:۰۰:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۵:۵۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۹:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۰۰
اذان ظهر: ۱۲:۲۷:۲۵
غروب آفتاب: ۱۷:۴۳:۱۰
اذان مغرب: ۱۸:۰۱:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۱۵
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۹:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۳۴
اذان ظهر: ۱۲:۲۷:۳۹
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۰۵
اذان مغرب: ۱۸:۰۲:۲۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۳۳
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۰۶
اذان ظهر: ۱۲:۲۷:۵۲
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۵۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۱۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۶:۵۰
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۳۷
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۰۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۵:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۰۴:۰۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۰۶
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۰۶
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۱۶
غروب آفتاب: ۱۷:۴۶:۴۸
اذان مغرب: ۱۸:۰۵:۰۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۲۲
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۲۸:۲۷
غروب آفتاب: ۱۷:۴۷:۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۵:۵۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۷:۳۷