سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اصفهان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصفهان

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۵۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۲۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۵۷
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۰۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۷:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۴۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۰۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۴۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۷:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۴۴
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۵۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۳۹
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۲۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۲۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۳۴
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۰۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۰۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۲۹
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۳:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۴۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۵۳
غروب آفتاب: ۱۹:۴۳:۳۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۱:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۲۲
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۴:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۲۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۳۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۲۴
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۱۶