سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اصفهان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصفهان

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۵۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۴:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۸:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۰:۴۳
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۵۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۰۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۶۰
غروب آفتاب: ۱۹:۲۱:۲۵
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۸
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۲۲:۰۷
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۴۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۰۷
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۲:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۲۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۲:۴۹
اذان مغرب: ۱۹:۴۰:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۴۵
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۱:۱۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۰۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۳:۳۲
اذان مغرب: ۱۹:۴۱:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۲۲
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۷:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۴۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۱۴
اذان مغرب: ۱۹:۴۱:۴۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۰۰
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۸:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۳۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۵۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۲:۳۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۳۸