دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی ارومیه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارومیه

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۱۵:۲۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۴۶
غروب آفتاب: ۲۰:۵۳:۲۶
اذان مغرب: ۲۱:۱۵:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۵۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۳۰:۵۹
غروب آفتاب: ۲۰:۵۳:۴۴
اذان مغرب: ۲۱:۱۵:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۰۱
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۳۱:۱۲
غروب آفتاب: ۲۰:۵۳:۵۹
اذان مغرب: ۲۱:۱۵:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۱۲
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۳۱:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۵۴:۱۳
اذان مغرب: ۲۱:۱۶:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۲۴
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۶:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۳۱:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۵۴:۲۵
اذان مغرب: ۲۱:۱۶:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۳۷
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۷:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۳۱:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۵۴:۳۶
اذان مغرب: ۲۱:۱۶:۳۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۵۰
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۷:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۳۲:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۵۴:۴۵
اذان مغرب: ۲۱:۱۶:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۰۳