سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی ارومیه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارومیه

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۷:۰۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۶:۱۰:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۹:۴۵
اذان ظهر: ۱۲:۴۱:۳۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۳:۴۸
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۴۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۷:۰۴

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۹:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۹:۰۹
اذان ظهر: ۱۲:۴۱:۴۹
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۵۴
اذان مغرب: ۱۸:۰۴:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۷:۲۳
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۹:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۸:۳۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۰۳
غروب آفتاب: ۱۷:۴۵:۵۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۵:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۷:۴۲
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۸:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۷:۵۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۱۶
غروب آفتاب: ۱۷:۴۷:۰۵
اذان مغرب: ۱۸:۰۶:۵۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۷:۶۰
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۸:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۷:۱۱
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۲۸
غروب آفتاب: ۱۷:۴۸:۱۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۸:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۱۷
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۷:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۶:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۳۹
غروب آفتاب: ۱۷:۴۹:۱۸
اذان مغرب: ۱۸:۰۹:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۳۳
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۶:۰۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۳۵:۴۴
اذان ظهر: ۱۲:۴۲:۵۰
غروب آفتاب: ۱۷:۵۰:۲۵
اذان مغرب: ۱۸:۱۰:۰۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۴۸