سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی ارومیه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارومیه

امروز دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ صفر ۱۴۴۲
اذان صبح: ۰۵:۵۰:۳۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۵۰:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۶:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۲:۳۹
غروب آفتاب: ۱۹:۲۷:۵۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۶:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۱۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۲۲:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۲۶:۲۰
اذان مغرب: ۱۸:۴۴:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۵۷
چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۲:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۳۰
اذان ظهر: ۱۲:۲۱:۵۷
غروب آفتاب: ۱۸:۲۴:۴۷
اذان مغرب: ۱۸:۴۳:۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۳۹
پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۳:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۲۱:۳۶
غروب آفتاب: ۱۸:۲۳:۱۴
اذان مغرب: ۱۸:۴۱:۴۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۲۱
جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۱:۱۵
غروب آفتاب: ۱۸:۲۱:۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۴۰:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۸:۰۳
شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۰۳
اذان ظهر: ۱۲:۲۰:۵۴
غروب آفتاب: ۱۸:۲۰:۰۹
اذان مغرب: ۱۸:۳۸:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۷:۴۵
يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۲۰:۳۴
غروب آفتاب: ۱۸:۱۸:۳۷
اذان مغرب: ۱۸:۳۷:۰۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۷:۲۶