سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اردبیل - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اردبیل

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۰:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۰:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۶
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۰۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۸:۵۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۵
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۴۸
غروب آفتاب: ۲۰:۰۷:۳۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۲۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۳
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۵
غروب آفتاب: ۲۰:۰۶:۱۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۵:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۴۰
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۱۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۲۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۵۵
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۳۷
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۶:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۰۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۳:۳۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۳۳