سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اردبیل - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اردبیل

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۰۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۷:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۴۶
غروب آفتاب: ۱۹:۳۶:۲۷
اذان مغرب: ۱۹:۵۵:۱۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۰۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶:۱۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۳۷:۲۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۶:۱۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۷:۴۵
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۰
غروب آفتاب: ۱۹:۳۸:۱۹
اذان مغرب: ۱۹:۵۷:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۷:۲۲
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۴:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۳۹:۱۵
اذان مغرب: ۱۹:۵۸:۰۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۵۸
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۲:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۴۰:۱۱
اذان مغرب: ۱۹:۵۹:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۳۵
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۰:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۱۷
غروب آفتاب: ۱۹:۴۱:۰۷
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۰۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۶:۱۱
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۹:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۳۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۵۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۰۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۴۷