سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اراک - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اراک

امروز شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۲ ذي القعدة ۱۴۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۴۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۳:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۴۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۲۳
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۴۹

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۳:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۵۳
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۰۴
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۴:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۰۳
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۰۳
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۱۹
سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۱۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۵۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۳۵
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۶:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۳۶
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۵۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۵۰
پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۶:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۳۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۲۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۰۵
جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۲۷:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۰۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۳۹
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۰۳
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۲۰