سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اراک - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اراک

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۰:۳۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۸:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۰۳
غروب آفتاب: ۱۷:۳۲:۴۱
اذان مغرب: ۱۷:۵۱:۴۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۰:۳۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳:۱۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۷:۳۳:۴۱
اذان مغرب: ۱۷:۵۲:۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۰:۴۹
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۳۲
غروب آفتاب: ۱۷:۳۴:۴۰
اذان مغرب: ۱۷:۵۳:۳۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۱:۰۸
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۷:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۱۴
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۴۵
غروب آفتاب: ۱۷:۳۵:۳۹
اذان مغرب: ۱۷:۵۴:۳۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۱:۲۵
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۶:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۴۰
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۵۷
غروب آفتاب: ۱۷:۳۶:۳۹
اذان مغرب: ۱۷:۵۵:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۱:۴۲
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۶:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۰۴
اذان ظهر: ۱۲:۲۴:۰۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۷:۳۸
اذان مغرب: ۱۷:۵۶:۲۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۱:۵۷
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۵:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۲۶
اذان ظهر: ۱۲:۲۴:۱۹
غروب آفتاب: ۱۷:۳۸:۳۷
اذان مغرب: ۱۷:۵۷:۲۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۲:۱۲