سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی اراک - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اراک

امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۱۷ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۲۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۴۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۴۹
غروب آفتاب: ۲۰:۰۵:۲۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۲۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۴۰
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۲۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۶
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۳۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۳:۲۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۲:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۶
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۲۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۱:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۵
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۳۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۱۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۱:۱۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۰:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۴
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۰۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۰:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۱۸:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۲
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۰۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۴۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۹:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۷:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۰:۴۰