دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی آستانه اشرفیه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آستانه اشرفیه

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۵۴:۴۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۵۸:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۰۸
غروب آفتاب: ۲۰:۳۲:۵۸
اذان مغرب: ۲۰:۵۴:۴۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۳۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۸:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۳۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۲۱
غروب آفتاب: ۲۰:۳۳:۱۵
اذان مغرب: ۲۰:۵۵:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۴۹
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۸:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۳۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب: ۲۰:۳۳:۳۱
اذان مغرب: ۲۰:۵۵:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۰۰
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۸:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۴۸
غروب آفتاب: ۲۰:۳۳:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۵۵:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۱۲
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۸:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۰۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۰۱
غروب آفتاب: ۲۰:۳۳:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۵۵:۴۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۲۵
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۱۴
غروب آفتاب: ۲۰:۳۴:۰۸
اذان مغرب: ۲۰:۵۵:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۳۸
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۹:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۲:۲۷
غروب آفتاب: ۲۰:۳۴:۱۷
اذان مغرب: ۲۰:۵۶:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۵۱