دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی آزاد شهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزاد شهر

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۲۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۳۸:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹:۱۰
اذان ظهر: ۱۲:۵۰:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۴۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۲۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۵:۱۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۸:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹:۱۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۰:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۴۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۵:۲۱
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۸:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۰:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۱۵
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۰۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۵:۳۳
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۹:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹:۴۰
اذان ظهر: ۱۲:۵۱:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۱۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۵:۴۵
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۹:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹:۵۳
اذان ظهر: ۱۲:۵۱:۱۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۴۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۲۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۵:۵۸
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۹:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۰:۰۷
اذان ظهر: ۱۲:۵۱:۳۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۵۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۳۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۶:۱۱
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۳۹:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۰:۲۳
اذان ظهر: ۱۲:۵۱:۴۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۰۱
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۴۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۶:۲۴