دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی ماه نشان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماه نشان

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۲:۱۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۴۰:۴۱
اذان مغرب: ۲۱:۰۲:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۴۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۸
غروب آفتاب: ۲۰:۴۰:۵۸
اذان مغرب: ۲۱:۰۲:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۵۲
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۳۰
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۱
غروب آفتاب: ۲۰:۴۱:۱۳
اذان مغرب: ۲۱:۰۲:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۰۴
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۴۱:۲۷
اذان مغرب: ۲۱:۰۳:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۱۶
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۸
غروب آفتاب: ۲۰:۴۱:۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۳:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۲۹
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۱:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۳۱
غروب آفتاب: ۲۰:۴۱:۵۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۳:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۴۲
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۱:۲۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۴۳
غروب آفتاب: ۲۰:۴۱:۵۹
اذان مغرب: ۲۱:۰۳:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۵۵