دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی شیروان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیروان

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۳۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۷:۰۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۹:۲۳
غروب آفتاب: ۲۰:۰۱:۴۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۳۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۳:۳۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۷:۱۱
اذان ظهر: ۱۲:۳۹:۳۶
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۰۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۵۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۳:۴۶
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۷:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۳۹:۴۹
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۱۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۳:۵۸
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۵:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۷:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۰:۰۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۳۱
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۲۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۰
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۷:۴۵
اذان ظهر: ۱۲:۴۰:۱۵
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۴۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۳۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۲۲
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۸:۰۰
اذان ظهر: ۱۲:۴۰:۲۸
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۵۴
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۴۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۵
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۲۶:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۸:۱۶
اذان ظهر: ۱۲:۴۰:۴۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۳:۰۳
اذان مغرب: ۲۰:۲۴:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۴۹