دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی دورود - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دورود

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۲۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۲۲:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۳:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۴:۵۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۰۲
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۱۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۲:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۳:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۰۵
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۱۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۴۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۲۳
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۲:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۰۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۱۸
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۳۴
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۶۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۳۵
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۲:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۱۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۳۱
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۴۷
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۲:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۴۴
غروب آفتاب: ۲۰:۲۷:۰۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۰۰
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۳:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۵:۵۷
غروب آفتاب: ۲۰:۲۷:۱۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۳۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۱۳
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۲۳:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴:۵۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۶:۱۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۷:۲۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۵:۲۶