قیمت زنده ارز سایت طلا
تاریخ : 8:08:11 02/12/04
2,841,000 طلاي 18 عيار
3,787,700 طلاي 24 عيار
2024.59 اونس طلا
31,300,000 سکه قدیم
33,251,000 سکه جدید
18,600,000 سکه نيم
11,600,000 ربع سکه
5,950,000 سکه گرمي
کلیک دلار
0 يورو
15,550 درهم
دریافت کد نمایش قیمت در سایت