سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
اونس طلا1508.8
مظنه1,809,500
18 گرم417,700
ارزش سکه4,076,804
قدیم (بهار)4,080,000
جدید (امامی)4,170,000
نیم2,180,000
ربع1,380,000

کاهش 35 درصدی تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در خردادماه در مقایسه با پارسال

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در خردادماه به کل چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به خردادماه پارسال، 35 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در خردادماه 98، در ماه مذکور، در کـل کشـور 6.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 842 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 9.2 درصد و 15.1 درصد کاهش یافته‌است.  

در این ماه، درکـل کشـور 5.9 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 748 هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 91.4 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 89.8 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در خردادماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور 9.1میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 780هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور 1.3 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شده‎است. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر  14.6 درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده 17.3 درصد است.

مقایسه آمار دو ماه نشان می دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در خردادماه سال 98 در مقایسه با ماه مشابه پارسال، 35 درصد کاهش یافته است

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه بانکی، این کاهش صورت گرفته به دلیل تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک است که در ابان ماه سال گذشته به تصویب رسید و باعث پیشگیری نسبی از صدور چک بلامحل گردیده ‌است.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است
DD

اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا