ظریف: آمریکا مانعی در مسیر مبارزه با کروناست


#109401910ظریف: آمریکا مانعی در مسیر مبارزه با کروناست

?مردم ایران به کارزار روزافزون جهانی دولت‌ها و رهبران جامعه مدنی که خواهان لغو تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده هستند، ارج می‌نهند.
?ایالات متحده گوش شنوایی ندارد و مانع مبارزه جهانی با «کووید۱۹» است.
?تنها راه چاره: با مجازات جمعی (مردم ایران) توسط ایالات متحده، مقابله کنید.
?(این) الزامی اخلاقی و عملگرایانه است.
fna.ir/ewgezs

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر http://fna.ir/ewgezs