بابا برای اولین بار از زمان تولد دوقلو‌هاش سرش را تراشیده، کوچولوها نمیشناسند و غریبی میکنند


#491552813بابا برای اولین بار از زمان تولد دوقلو‌هاش سرش را تراشیده، کوچولوها نمیشناسند و غریبی میکنند
بهترین قسمتش وقتیه که یکی دستش را به حالت حفاظت و مراقبت میذاره جلوی سینه دیگری که خلاصه نزدیک نشو.


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.