تیراندازی پلیس به چاقوکشی در گلشهر کرج که هم به همسایگان حمله کرده بود هم به ماموران پلیس


🎥 تیراندازی پلیس به چاقوکشی در گلشهر کرج که هم به همسایگان حمله کرده بود هم به ماموران پلیس

🌐

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.