معروف ترین سبزی ضدسرطان


🥦معروف ترین سبزی ضدسرطان👇

کلم بروکلی مانع از گسترش سلولهای سرطانی به ویژه درقفسه سینه میشود.
همچنین بینایی راتقویت کرده،دوستدار گوارش است و کلسترول راکاهش میدهد.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.