خودروهای «خود ران» در خیابان‌های پکن؛ تخیلی که به واقعیت پیوست!


#491549963خودروهای «خود ران» در خیابان‌های پکن؛ تخیلی که به واقعیت پیوست!

تازه‌های تکنولوژی را اینجا ببینید و شگفت زده شوید👇👇
https://

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.