سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۳:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۰:۵۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۷:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۱۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۰
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۱۲:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۸:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۴۴
چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۱۲:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۸
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۱۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۹:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۹
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۱۴
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۰:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۵
جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۲۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۰:۴۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۲
شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۹:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۴۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۲۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۲۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۲:۰۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۹
يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۸:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۲۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۳۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۳۲:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۶