سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
          مصادف با ۸ رمضان ۱۴۳۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۲:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۰۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۹:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۴۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۱۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۰:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۶
شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۱۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۰:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۲
يکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۰۹:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۹
دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۰۸:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۳۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۵۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۲:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۷
سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۰۸:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۴۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۲:۳۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۳:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۵
چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۰۷:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۳۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۴۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۱۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۴:۰۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۴