سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
اذان مغرب: ۱۷:۱۲:۱۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۵۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۸:۵۷
غروب آفتاب: ۱۶:۵۱:۵۶
اذان مغرب: ۱۷:۱۲:۱۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۳:۵۸
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶:۳۳
اذان ظهر: ۱۱:۵۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۶:۵۲:۱۴
اذان مغرب: ۱۷:۱۲:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۴:۲۶
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۷:۱۲
اذان ظهر: ۱۱:۵۹:۵۵
غروب آفتاب: ۱۶:۵۲:۳۴
اذان مغرب: ۱۷:۱۲:۵۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۴:۵۴
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۷:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۰۰:۲۴
غروب آفتاب: ۱۶:۵۲:۵۶
اذان مغرب: ۱۷:۱۳:۱۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۲۳
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۲۶
اذان ظهر: ۱۲:۰۰:۵۴
غروب آفتاب: ۱۶:۵۳:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۱۳:۳۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۵۲
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۰۰
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۲۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۳:۴۵
اذان مغرب: ۱۷:۱۴:۰۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۶:۲۱
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۱:۵۳
غروب آفتاب: ۱۶:۵۴:۱۲
اذان مغرب: ۱۷:۱۴:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۶:۵۱