سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز يکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
اذان مغرب: ۱۸:۱۳:۴۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۱۶:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۴۶
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۲۱
غروب آفتاب: ۱۷:۵۵:۲۹
اذان مغرب: ۱۸:۱۳:۴۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۵۴
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۱۵:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۳۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۱۱
غروب آفتاب: ۱۷:۵۶:۲۵
اذان مغرب: ۱۸:۱۴:۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۴۶
سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۷:۱۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۰۱
غروب آفتاب: ۱۷:۵۷:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۱۵:۳۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۳۷
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۵۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۵۰
غروب آفتاب: ۱۷:۵۸:۱۶
اذان مغرب: ۱۸:۱۶:۲۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۲۸
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۳۹
غروب آفتاب: ۱۷:۵۹:۱۱
اذان مغرب: ۱۸:۱۷:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۱۸
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۲۷
غروب آفتاب: ۱۸:۰۰:۰۶
اذان مغرب: ۱۸:۱۸:۱۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۰۷
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲:۰۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۱۴
غروب آفتاب: ۱۸:۰۱:۰۰
اذان مغرب: ۱۸:۱۹:۱۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۴:۵۵