سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز سه شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۳۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۱۴:۲۴
غروب آفتاب: ۱۷:۱۶:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۳۶:۰۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۳۳
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۲۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۴:۴۳
غروب آفتاب: ۱۷:۱۷:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۰۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۵۷
پنجشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۰۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۰۲
غروب آفتاب: ۱۷:۱۸:۲۰
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۵۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۲۰
جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۱۹
غروب آفتاب: ۱۷:۱۹:۲۱
اذان مغرب: ۱۷:۳۸:۵۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۴۲
شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۳۶
غروب آفتاب: ۱۷:۲۰:۲۳
اذان مغرب: ۱۷:۳۹:۵۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۰۳
يکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۴۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۵:۵۳
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۲۴
اذان مغرب: ۱۷:۴۰:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۲۴
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۱۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۰۸
غروب آفتاب: ۱۷:۲۲:۲۶
اذان مغرب: ۱۷:۴۱:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۴۴