سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز پنجشنبه ۰۱ تير ۱۳۹۶
اذان مغرب: ۲۰:۴۴:۴۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۰۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۱۹
غروب آفتاب: ۲۰:۲۳:۳۴
اذان مغرب: ۲۰:۴۴:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۲:۵۸
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۰۲ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۳۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۳۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۳:۴۵
اذان مغرب: ۲۰:۴۴:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۳:۱۱
شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۵۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۴۴
غروب آفتاب: ۲۰:۲۳:۵۳
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۳:۲۵
يکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۳:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۵۷
غروب آفتاب: ۲۰:۲۳:۶۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۳:۳۹
دوشنبه ۰۵ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۳:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۱۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۴:۰۵
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۱۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۳:۵۳
سه شنبه ۰۶ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۴:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۳۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۴:۰۹
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۴:۰۸
چهارشنبه ۰۷ تير ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۰۴:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۰:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۳۵
غروب آفتاب: ۲۰:۲۴:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۵:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۴:۲۲