سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز دوشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۵۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۹:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۲۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۲۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۵۸
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷:۱۶
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
سه شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۱۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۴۸
اذان مغرب: ۲۰:۰۴:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۵۶
چهارشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۶:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۰۰
اذان ظهر: ۱۳:۰۲:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۳۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۳۶
پنجشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۵:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۵۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۷:۲۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۳۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۱۷
جمعه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۴۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۸:۱۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۷:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۵۸
شنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۲:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۳۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۸:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۴۰
يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۲۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۳۰
غروب آفتاب: ۱۹:۵۰:۰۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۹:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۲۱