سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۷:۱۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۱۷:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۲۸
غروب آفتاب: ۱۷:۵۴:۴۶
اذان مغرب: ۱۸:۱۳:۰۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶:۰۰
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۶:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۲۸
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۱۹
غروب آفتاب: ۱۷:۵۵:۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۱۳:۵۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۵۳
يکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۴:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۱۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۰۹
غروب آفتاب: ۱۷:۵۶:۳۸
اذان مغرب: ۱۸:۱۴:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۴۴
دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۶:۵۶
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۵۸
غروب آفتاب: ۱۷:۵۷:۳۴
اذان مغرب: ۱۸:۱۵:۴۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۳۵
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۴۷
غروب آفتاب: ۱۷:۵۸:۲۹
اذان مغرب: ۱۸:۱۶:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۲۶
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۳۶
غروب آفتاب: ۱۷:۵۹:۲۴
اذان مغرب: ۱۸:۱۷:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۱۵
پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۰۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۶:۲۴
غروب آفتاب: ۱۸:۰۰:۱۹
اذان مغرب: ۱۸:۱۸:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۰۴