سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۱۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۲۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۱۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۲۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۴۶
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۰:۵۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۰:۰۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۱۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۲۴
يکشنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۲۹
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۰:۵۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۰۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۰۳
دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۳۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۱:۴۷
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۰
سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۳۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۲۰
غروب آفتاب: ۱۹:۲۲:۳۷
اذان مغرب: ۱۹:۴۰:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۱۸
چهارشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۰۲
غروب آفتاب: ۱۹:۲۳:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۱:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۵۶
پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۲۸:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۴۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۸:۴۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۲:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۳۳