سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۳۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۰۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۳۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۷:۴۲
اذان مغرب: ۲۰:۰۶:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۰۹
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۵۲
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۲۴
غروب آفتاب: ۱۹:۴۶:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۰۵:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۰۳
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۳۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۷:۰۹
غروب آفتاب: ۱۹:۴۵:۰۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۵۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱:۵۷
چهارشنبه ۰۱ شهريور ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۹:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۲۵
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۴۳:۵۲
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۳۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱:۵۰
پنجشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۰۰:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۳۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۲:۳۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۱:۱۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱:۴۲
جمعه ۰۳ شهريور ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۰۱:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۵۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۲۱
غروب آفتاب: ۱۹:۴۱:۱۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۹:۵۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱:۳۴
شنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۵:۰۲:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۰۴
غروب آفتاب: ۱۹:۳۹:۵۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۸:۳۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱:۲۵