سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
اذان ظهر: ۱۱:۴۹:۳۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۲۶
اذان ظهر: ۱۱:۴۹:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۲۶:۱۶
اذان مغرب: ۱۷:۴۴:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۷:۳۵
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۹:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۱۸
اذان ظهر: ۱۱:۴۹:۲۵
غروب آفتاب: ۱۷:۲۵:۰۰
اذان مغرب: ۱۷:۴۳:۲۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۷:۲۱
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۰:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۱۱
اذان ظهر: ۱۱:۴۹:۱۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۳:۴۵
اذان مغرب: ۱۷:۴۲:۰۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۷:۰۸
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۰۵
اذان ظهر: ۱۱:۴۹:۰۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۲:۳۱
اذان مغرب: ۱۷:۴۰:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶:۵۶
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۲:۱۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵:۵۸
اذان ظهر: ۱۱:۴۸:۵۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۱۷
اذان مغرب: ۱۷:۳۹:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶:۴۴
يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۳:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۵۲
اذان ظهر: ۱۱:۴۸:۴۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۰:۰۵
اذان مغرب: ۱۷:۳۸:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶:۳۲
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۵۳:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷:۴۷
اذان ظهر: ۱۱:۴۸:۳۶
غروب آفتاب: ۱۷:۱۸:۵۳
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶:۲۲