سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
دیدار اعضاء صنفی با هیئت مدیره جدید اتحادیه طلا و جواهر تهران