سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
جلسه مشورتی اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات برای توسعه نمایشگاههای خارجی