اونس
1213.8
هر گرم 18 عیار
114,900
سکه تمام
1,185,000
نیم سکه
598,000
ربع سکه
317,000
سکه گرمی
203,000