اونس
1257.9
هر گرم 18 عیار
116,100
سکه تمام
1,209,000
نیم سکه
678,000
ربع سکه
382,000
سکه گرمی
226,000