اونس
1249.5
هر گرم 18 عیار
115,800
سکه تمام
1,216,000
نیم سکه
647,000
ربع سکه
377,000
سکه گرمی
252,000